OSIGURANJE

Zavod bira i ugovara najpovoljnije uvjete osiguranja

 

Sve stambeno-poslovne zgrade na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek u 2019. osigurane su kod Croatia osiguranja od osnovnih rizika sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), i to:

* od opasnosti požara i nekih drugih rizika na novu vrijednost (požar, oluja, tuča, udar groma i dr.)

* odgovornost etažnih vlasnika prema trećim osobama (npr. pad crijepa, pročelja, na treće osobe ili automobil), osiguranje ne pokriva odgovornost prema samim suvlasnicima zgrade

DODATNO Suvlasnici stambene zgrade mogu sami ili putem Zavoda ugovoriti i dodatna osiguranja kojim bi pokrili neke dodatne rizike poput loma stakla, pucanja cijevi i slično.

U slučaju štetnog događaja potrebno je prijaviti štetu Zavodu za stanovanje d.o.o. Osijek, Franje Krežme 18, i to pisanim putem.

Osiguranje se plaća iz sredstava pričuve po kvadratnom metru stambenog ili poslovnog prostora.