OBNOVA PUTEM FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Cilj je trošiti manje energije za grijanje i hlađenje

Zavod za stanovanje je za više zgrada osigurao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obnovu zgrada u iznosu od 60% opravdanih troškova. U ovim slučajevima izbor izvođača obavlja se putem javne nabave gdje će se mogu javiti sve tvrtke iz Hrvatske koje ispunjavaju propisane uvjete natječaja.

Putem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učikovitost podupiru se mjere energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

NACIONALNI PROGRAM Opći cilj je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora, a svrha je doprinos ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Sredstva se dodijeljuju projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršci korisnicima za provedbu.

Višestambena zgrada u smislu ovog Poziva je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, i koja čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu se pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija.