Upute za predstavnike suvlasnika: dezinfekcija zajedničkih prostorija

S obzirom na mnogobrojne upite od strane predstavnika suvlasnika koji žive u stambenim zgradama s više stambenih jedinica, o potrebi preventivne svakodnevne i stalne dezinfekcije prostora radi održavanja higijensko-sanitarnih uvjeta na površinama i u prostorima koje zajednički koriste svi stanari (podrumi, liftovi, stubišta te zajednički prostori po katovima), Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je predstavnicima suvlasnika stručna objašnjenja i preporuke u cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID-19 u zajedničkim stambenim jedinicama.

Provjetravanjem prostorija smanjuje se veliki broj mikroorganizama koje mogu lebdjeti u zraku tako da se preporučuje više puta dnevno provjetrite zajedničke prostorije.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE Većina dezinfekcijskih sredstava koje su prisutne na tržištu djeluju samo na čistim površinama, jer nečistoće izrazito smanjuje njihovu učinkovitost. Zbog toga je mehaničko čišćenje izuzetno važna predradnja dezinfekcije sa kojom se uklanja najveći broj mikroorganizama.

Zavod za stanovanje je u dogovoru  sa tvrtkama za čišćenje osigurao da servisi dodatno provode mjere dezinfekcije zajedničkih prostora unutar same zgrade, a naročito stubišta, ulaznih vrata sa kvakom, rukohvata, dijelova dizala, poštanskih sandučića i slično, u okviru cijene ranije sklopljenih ugovora.

U slučajevima kada zgrada ima dodatnih potreba za sredstvima za dezinfekciju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, Zavod ih je osigurao putem ovlaštene tvrtke. Predstavnici suvlasnika za narudžbu se mogu obratiti na telefon 031/513-579. Za plaćanje sredstava za čišćenje po ispostavljenim predračunima kontaktirajte Zavod putem elektroničke pošte na mail: ankica.skender@zavodzastanovanje.hr

Više informacija o održavanju i dezinfekciji zgrada u vrijeme pandemije kronavirusa možete pronaći OVDJE.

KOMENTIRAJTE