Energetska obnova, Vij. I. Meštrovića 58

Predstavnik suvlasnika, Vihor Periškić lako je uvjerio ostale suvlasnike da prijave zgradu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

– Nisam imao nikakvih poteškoća. Sa svim sam suvlasnicima ponaosob razgovarao, objasnio im što time dobivamo. Svi su se složili pa sam bez problema prikupio sve potpise. Napravili smo projekt, te energetski certifikat kako bi se vidjela opravdanost projekta i uštede – pojašnjava Periškić.

DOKUMENTACIJA S prikupljanjem dokumentacije započeo je u drugoj polovici 2016.

– Početkom 2017. Fond je raspisao natječaj, a mi smo imali spremnu dokumentaciju. Fond je do lipnja trebao razmotriti sve prijave, a već u srpnju prošle godine dobili smo potvrdni odgovor – dodaje, ističući kako projekt i sredstva namijenjena za energetsku obnovu, koja je u tijeku, obuhvaća ovojnicu zgrade.

Vihor Periškić, predstavnik suvlasnika

– Stavlja se stiropor debljine 15 cm, radi se hidroizolacija, na krovu se raditi nova hidro i termoizolacija, a čak se i podrum izolirati. Postavit će se i nova ulazna vrata.

– Da nam se nije ukazala ova prilika, nikada to sami ne bi mogli napraviti, tako da smo prezadovoljni – naglašava predstavnik suvlasnika.

Suvlasnici su za obnovu zgrade podigli kredit na 10 godina, a po stanu će imati oko 200 do 300 kuna veću pričuvu.