Energetska obnova na Sjenjaku 54 i 56

Zgradama na Sjenjaku broj 54 i 56 obnovljen je krov prije 10 godina, ali pročelje tada nisu dirali.

– Pročelje je u lošem je stanju i zahtijeva obnovu, a i želimo si osigurati veće uštede tijekom zime. Glavni je razlog energetske obnove ušteda od zasigurno 50% na grijanju – pojašnjava Boris Lukić, predstavnik suvlasnika.

PREDUVJET U zgradi 56 nije bilo problema s potpisima suvlasnika koji su preduvjet prijavi na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali u zgradi 54 tek je jedan suvlasnik presudio u korist energetske obnove.

– Projekte za energetsku učinkovitost i za dobivanje certifikata o kategoriji zgrade platili smo ukupno 75.000 kuna – ističe Lukić, dodajući kako su oba ulaza na računu pričuve imala dovoljno sredstava, te nisu morali podizati kredit.

Boris Lukić, predstavnik suvlasnika

Osim toga, Fond će im vratiti 85% tog troška. Radovi kreću uskoro, ali troškovnik još uvijek nije gotov, pa nije poznata konačna cijena radova.

Suvlasnicima treba objasniti da nije strašno povećati pričuvu za npr. kunu po kvadratu jer se kroz dogledno vrijeme skupi dovoljno novca, pa se mogu izvesti i neki drugi radovi – dodaje predstavnik suvlasnika, ističući kako je 30 stanova zgradama, po 15 na svakom ulazu. 2,50 kuna trenutna je pričuva po kvadratnom metru stana.